5 LÝ DO VINGROUP PHÁT TRIỂN SHOPTEL CASINO TẠI PHÚ QUỐC

Năm 2018 đánh dấu sự thay đổi của Vingroup trong…

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN PHÚ QUỐC TĂNG 59,8% SO VỚI 2017

Trong năm 2017, sân bay quốc tế Phú Quốc đã đón…